TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Phí cài đặt Chi phí Ghi chú
.com Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.net Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.org Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.us Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.info Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.cn Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.cc Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.biz Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.nu Miễn phí 700.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng
.ws Miễn phí 300.000 đ/năm Dành cho mọi đối tượng

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Khởi tạo (1 lần duy nhất) Chi phí Đối tượng đăng ký
.VN 350.000 đ 480.000 đ/năm Cá nhân/ Doanh nghiệp
.com.vn 350.000 đ 350.000 đ/năm Cá nhân / Doanh nghiệp
.net.vn 350.000 đ 350.000 đ/năm Cty viễn thông tin học
.org.vn 200.000 đ 200.000 đ/năm Các tổ chức
.edu.vn 200.000 đ 200.000 đ/năm Các trường học
.gov.vn 200.000 đ 200.000 đ/năm Cơ quan nhà nước